Mei 2022

OPGELET: dit evenement is voorbij

ZO 01/05/2022 (07:30)

Vroege vogelwandeling met ontbijt

In het broek broeden heel wat interessante vogelsoorten als  Wespendief, Torenvalk,  Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger en Grauwe Klauwier. De plas/drasweide is dan weer een nieuwe doortrekplaats voor steltlopers. We speuren naar deze soorten en mikken ook op de Nachtegalenzang.

De wandeling start of wordt afgesloten met een lekker ontbijt.

Inschrijven verplicht: webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

 

  • Parochiezaal Webbekom
  • € 10
  • 013/35 86 58