Mei 2017

OPGELET: dit evenement is voorbij

ZO 21/05/2017 (14:00)

Vogels in het Webbekoms Broek

Door de aanwezigheid van bedreigde soorten als wespendief en blauwborst werd het gebied Europees beschermd als vogelrichtlijngebied. Met wat geluk kan je tijdens deze wandeling de nachtegaal horen zingen.

  • Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan
  • gratis
  • 013/35.86.58/59 – webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be