Kerken & Religie

Refugehuis van Averbode

Dit voormalig refugehuis, in bak- en ijzerzandsteen, van de Norbertijnen van Averbode dateert uit de zestiende eeuw. De poort met de laatgotische heiligennis in witte steen is nog oorspronkelijk. Net als de halve trapgevel links en de indrukwekkende trapgevel rechts. Van veel later is de langsgevel met het veelhoekig traptorentje in neostijl (circa 1935).

Het gebouw is in particuliere handen sinds 1797. Via een stenen trap in de grote binnenkoer betreed je het hoofdgebouw. Boven de deur zie je het in witte steen gebeitelde wapenschild van abt Servatius Vaes (1647-1698). Deuren en ramen hebben een omlijsting in witte- en ijzerzandsteen. Drie deuren bieden toegang tot het overwelfde souterrain.

Toevlucht

De Witheren van Averbode zouden al sinds het begin van de vijftiende eeuw een refugehuis in Diest gehad hebben. In tijden van onrust zochten ze er toevlucht. Net zoals de Norbertijnen van Tongerlo in hun refugehuis wat verderop: Het Spijker.

Kapel

Bij het refugehuis hoorde ook een kapel. Die werd ingewijd op 15 december 1506 door Joannes de Montibus (suffragaan van de prinsbisschop van Luik). De kleine bidplaats werd in 1954 gesloopt. Het retabel (1514) dat het altaar sierde, wordt bewaard in het Antwerpse Vleeshuismuseum.