Erfgoed

Sint-Elisabethgasthuis

Het Sint-Elisabethgasthuis werd gesticht in 1205 in Webbekom maar de verpleeginstelling verhuisde in 1250 naar de Lange Steenweg in Diest zelf.
In de loop van de volgende jaren kwam het gasthuis meer en meer onder stadstoezicht. De stedelijke overheid benoemde bezoldigd personeel ter vervanging van de lekenbroeders en -zusters, die in 1449 definitief uit het gashuis verdwenen.
Op 31 oktober 1619 werd door het bisdom en de stad overeengekomen dat het gasthuis voortaan zou bestuurd worden door ziekenzusters van de orde van Sint-Augustinus, afkomstig van het gasthuis van Tienen. Tot in de vorige eeuw oefenden de gasthuiszusters - Augustinessen er hun apostolaat uit.
Na 1945 hebben de zusters, op het voormalige terrein van het minderbroederklooster, het Sint-Jozefziekenhuis opgericht dat plaats heeft geruimd voor een modern ziekenhuis.
Het Sint-Elisabethgasthuis deed in de jaren '50 en '60 nog uitsluitend dienst als bejaardentehuis.
De historische gebouwen, in de loop der jaren uitgegroeid tot een indrukwekkend complex, werden op 3 april 1987 verworven door de Regie der Gebouwen.
Sinds 2010 zijn er volgende diensten gehuisvest: Toerisme Diest, Preventiedienst Diest, Vredegerecht en FOD Waso.