Natuur & Parken

Stadspark De Warande

Voor de heerlijke burcht kozen de Heren van Diest, die in de Middeleeuwen regeerden over de stad en omgeving, een strategische plaats uit, sindsdien gekend als de burchtheuvel. Na de Franse revolutie kwam het domein in privé-handen waarna de laatste eigenaar het in 1939 schonk aan de stad Diest met de uitdrukkelijke wens het voor alle inwoners toegankelijk te maken.